Mer om BOWLS

Bowls är en sport där man spelar mot och med varandra oavsett ålder eller kön. I korthet går spelet ut på att rulla ett större klot så nära eller träffa ett mindre klot kallat "jack". Den spelform av bowls som spelas i Sverige kallas Short Mat Bowls och startade på Irland under 1960-talet för att kunna fortsätta spela Bowls på även vintern.
Spelmattan (en bana) vid short mat är 1,83 meter bred och längden mellan 12,20-13,75 meter.  Förutom mattan så behövs klot att spela med. Dessa är tillverkat av plastkomposit och finns i olika storlekar med olika tyngd och färger. Klotet är asymmetriskt vilket gör att det, när det rullas, får en bågformad bana.